EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Celem badania była ocena skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-komunikacyjnych instytucji zaantgazowanych w realizację Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Strony

Strengthening of the administrative capacity of the Paying Agency at the State Fund Agriculture for the appropriate management of EAGF, EAFRD and EFF type of funds

Type of services provided:

Under the project the following results have been achieved:

1. Improvement of the implementation capacity of the PA for RD measures:

• Manuals, checklists, job descriptions reviewed in connection with review of the RD Measures;

• Existing training documents reviewed and new ones developed.

2. Provision of training to PA staff:

• 5 PA headquarters and 110 inspectors from the local Technical inspectorate trained in on the spot checks.

• 158 experts from the PA trained on implementation of rural development measures, export subsidies, direct payments and market measures, measures of the European Fisheries Fund, control functions under Regulation 4045 and provision of legal consultation related to implementation of Common Agricultural Policy. 

• 84 people from the Regional Paying agencies dealing with the following job activities: filing of applications, checking document completeness and validity;

• 33 people from the District Paying Agencies with the following job activities: filing of payment requests, implementation of administrative verification of payment requests;

• 5 experts from the Ministry of Agriculture and Food Supply (Rural Development Directorate and Paying Agency Activities Coordination and Monitoring Department) trained in implementation procedures including monitoring. 

3. Upgrade of IT system 

• Installation of a newly developed application and software upgrade;

• Development of user handbook/manual

• Trained users of the application software developed

 

Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Zagraniczny
Rok realizacji: 
2010
Tematyka badania: 
Budowa i rozwój potencjału instytucjonalnego
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Rozwój obszarów wiejskich
Tworzenie i wdrażanie strategii
Typ usługi: 
Szkolenia
Wstecz