EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

27-07-2012

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ocena skuteczności i użyteczności poszczególnych typów realizowanych operacji (typów projektów) wobec rzeczywistych potrzeb grup docelowych i projektodawców w kontekście programowania wsparcia z EFS w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020”.

19-07-2012

W dniu 19 lipca 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru oferty naszej spółki na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu założeń metodologicznych oraz realizacji badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim.

26-06-2012

W dniu 25 czerwca 2012 r. Agrotec Polska zawarła z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na realizację usługi pn. Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

21-06-2012

Z przyjemnością informujemy, iż złożony przez Agrotec Polska wniosek nr 08017/12 pn. Wieś czy globalna wioska zgłoszony do priorytetu Edukacja medialna, badania programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2012 r. uzyskał dotację w wysokości 122.700,00 PLN.

28-05-2012

W dniu 24 maja 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru oferty naszej spółki na realizację badania pt. „Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim”.

21-03-2012

W dniu 20 marca br. do siedziby Agrotec Polska wpłynęła informacja o wyborze naszej oferty na realizację badania pn. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

25-02-2012

Z przyjemnością informujemy, że Agrotec Polska w okresie marzec – październik 2012 r. realizować będzie na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie pn. Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce i wybranych krajach w okresie programowania 2007-2013 oraz wnioski w kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania.

22-02-2012

Agrotec Polska wykonawcą ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD - Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy.

23-01-2012

W dniu 23 stycznia 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru naszej oferty na realizację badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii EUROPA 2020.

20-01-2012

Agrotec Polska wykonawcą badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Strony

Wstecz